Site kullanım koşulları(labmalzeme.com)

» Bu web sitesi sayfalarındaki içerikler sadece genel bilgi almanız ve kullanımınız içindir. Haber verilmeden içeriği değiştirilebilir.

» Biz ya da herhangi bir üçüncü parti bu web sitesi içinde bulunan bilgi ve materyallerin doğruluğunu, sürekliliğini, performansını, bütünlüğün veya uygunluğunu hiç bir suretle garanti edemez. Bu tarz bilgi ve materyallerin kusurlar ya da hatalar barındırabileceğini kabul etmiş olmanızla birlikte, bu tarz kusurlar ya da hataların doğurabileceği her türlü kanuni yaptırımdan muaf olduğumuzu bildirmek isteriz.

» Bu web sayfasından faydalandığınız her türlü bilgi ve materyalin doğurabileceği ve bizlerin sorumlu tutulamayacağı riskler sizlerin sorumluluğundadır. Bu web sitesinde bildirilen herhangi bir ürün, servis veya bilginin sisteminizle örtüşüp örtüşmemesinin teyidi sizin sorumluluğunuzdadır.

» Bu web sitesindeki yeniden temsil edilen ve operatörün mülkiyetinde veya lisansında olmayan tüm markalar web sitesinde teyit edilmiştir.

» Bu web sitesinin yetkisiz kullanımı, verilecek zararlardan ötürü dava sebebi olabilir ve/veya suç karşısında ceza alınmasına yol açabilir.

» Zaman zaman bu web sitesi başka sitelere bağlantılar barındırabilir. Bu linkler sizlere daha fazla bilgi edinmeniz için bir kolaylık olarak sunulmuştur. Bu web siteleri tarafımızın onayında değildir. Bağlantı olarak sizlere sunulan bu web sitelerinin içeriğinden bizler sorumlu değiliz.

» Önceden yazılımı onayımız olmaksızın başka bir web sitesinden bu siteye bağlantı ekleyebilirsiniz.